ເຊີນສົ່ງຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດຮູບເງົາສັ້ນ ໃນຫົວຂໍ້ ທູດປະຊາສໍາພັນໃຫ້ປະເທດເຮົາ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ ເປັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນສຳລັບປະເທດເຮົາ ທີ່ສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົ້າສຶກສາອົບຮົມເອົາທັກສະ ໃນຫຼາກຫຼາຍສາຂາອາຊີບໃນຂະແໜງການນີ້. ຄາດວ່າ ອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ດ້ວຍຕົວເລກນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ຈະມີໂອກາດ ນຳສະເໜີເອກະລັກວັດທະນະທໍາ ແລະ ວິຖີການດໍາລົງຊີວິດຂອງລາວໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຮູ້ຈັກ.

Ambassador ໂດຍ ພອນສະໄໝ ຄຳພູນາວົງ

The Charming of Luang Prabang ໂດຍ ແມັກກີ່ ມີລາວັນ

Magic Service ໂດຍ ໄໝ ແກ້ວພິມໂພ

The Memories Alive ໂດຍ ສອນປະສິດ ພັນພິລາ

Routes ໂດຍ ກອນວິໄຊ ສຸວັດດີ